Biblia OnLine

nueva búsqueda         Todo el libro         Todo el Capítulo

   Versión: Český: Česká Bible BKR
 
Génesis 1:1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.    
Génesis 1:2Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.    
Génesis 1:3I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo.    
Génesis 1:4A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy.    
Génesis 1:5A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první.    
Génesis 1:6Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!    
Génesis 1:7I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.    
Génesis 1:8I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.    
Génesis 1:9Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak.    
Génesis 1:10I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.    

   
Vea también: CvvNetPágina anterior     [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página