Biblia OnLine

nueva búsqueda         Todo el libro         Todo el Capítulo

   Versión: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Génesis 1:1Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa.    
Génesis 1:2At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.    
Génesis 1:3At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag.    
Génesis 1:4At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman.    
Génesis 1:5At tinawag ng Dios ang liwanag na Araw, at tinawag niya ang kadiliman na Gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw.    
Génesis 1:6At sinabi ng Dios, Magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapuwa tubig.    
Génesis 1:7At ginawa ng Dios ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan: at nagkagayon.    
Génesis 1:8At tinawag ng Dios ang kalawakan na Langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw.    
Génesis 1:9At sinabi ng Dios, Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon.    
Génesis 1:10At tinawag ng Dios ang katuyuan na Lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga Dagat: at nakita ng Dios na mabuti.    

   
Vea también: CvvNetPágina anterior     [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página