Biblia OnLine

nueva búsqueda         Todo el libro         Todo el Capítulo

   Versión: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Génesis 1:1In die begin het God die hemel en die aarde geskape.    
Génesis 1:2En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.    
Génesis 1:3En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.    
Génesis 1:4Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;    
Génesis 1:5en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.    
Génesis 1:6En God het gesê: Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters.    
Génesis 1:7God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so.    
Génesis 1:8En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.    
Génesis 1:9En God het gesê: Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so.    
Génesis 1:10En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was.    

   
Vea también: CvvNetPágina anterior     [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]    Última página