Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
2 Pedro 3:1 "This<Dic> second<Dic> epistle<Dic>, beloved<Dic>, I<Dic> now<Dic> write<Dic> unto you<Dic>; in<Dic> both which<Dic> I stir up<Dic> your<Dic> pure<Dic> minds<Dic> by way<Dic> of remembrance<Dic>:"    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
2 Pedro 3:1 Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek,    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
2 Pedro 3:2 That ye may be mindful<Dic> of the words<Dic> which were spoken before<Dic> by<Dic> the holy<Dic> prophets<Dic>, and<Dic> of the commandment<Dic> of us<Dic> the apostles<Dic> of the Lord<Dic> and<Dic> Saviour<Dic>:    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
2 Pedro 3:2 sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
2 Pedro 3:3 Knowing<Dic> this<Dic> first<Dic>, that<Dic> there shall come<Dic> in<Dic> the last<Dic> days<Dic> scoffers<Dic>, walking<Dic> after<Dic> their<Dic> own<Dic> lusts<Dic>,    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
2 Pedro 3:3 Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
2 Pedro 3:4 And<Dic> saying<Dic>, Where<Dic> is<Dic> the promise<Dic> of his<Dic> coming<Dic>? for<Dic> since<Dic><Dic> the fathers<Dic> fell asleep<Dic>, all things<Dic> continue<Dic><Dic> as they were from<Dic> the beginning<Dic> of the creation<Dic>.    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
2 Pedro 3:4 en sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
2 Pedro 3:5 For<Dic> this<Dic> they<Dic> willingly<Dic> are ignorant of<Dic>, that<Dic> by the word<Dic> of God<Dic> the heavens<Dic> were<Dic> of old<Dic>, and<Dic> the earth<Dic> standing out<Dic> of<Dic> the water<Dic> and<Dic> in<Dic> the water<Dic>: "standing: Gr. consisting; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
2 Pedro 3:5 Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God,    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 ]    Última página