Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
2 Pedro 1:10 Wherefore<Dic> the rather<Dic>, brethren<Dic>, give diligence<Dic> to make<Dic> your<Dic> calling<Dic> and<Dic> election<Dic> sure<Dic>: for<Dic> if ye do<Dic> these things<Dic>, ye shall<Dic><Dic> never<Dic> fall<Dic><Dic>:    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
2 Pedro 1:10 Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mangapanatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo: sapagka't kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mangatitisod kailan man:    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página