Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Norsk: Det Norsk Bibelselskap (1930)
 
2 Tessalonicenses 1:1 Paulus og Silvanus og Timoteus - til tessalonikernes menighet i Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus:    
2 Tessalonicenses 1:2 Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!    
2 Tessalonicenses 1:3 Vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, som tilbørlig er, fordi eders tro vokser rikelig, og kjærligheten til hverandre tar til hos hver og en iblandt eder alle,    
2 Tessalonicenses 1:4 så vi selv roser oss av eder i Guds menigheter for eders tålmodighet og tro under alle eders forfølgelser og de trengsler som I holder ut    
2 Tessalonicenses 1:5 - et varsel om Guds rettferdige dom - forat I skal finnes verdige til Guds rike, det som I og lider for,    
2 Tessalonicenses 1:6 så sant det er rettferdig for Gud å gi dem som trenger eder, trengsel til vederlag,    
2 Tessalonicenses 1:7 men eder som trenges, ro sammen med oss, når vår Herre Jesus åpenbares fra himmelen med sin makts engler,    
2 Tessalonicenses 1:8 med luende ild, når han tar hevn over dem som ikke kjenner Gud, og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium,    
2 Tessalonicenses 1:9 de som skal lide straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet,    
2 Tessalonicenses 1:10 når han kommer på hin dag for å vise sig herlig i sine hellige og underfull i alle de troende - for trodd blev vårt vidnesbyrd til eder.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 ]    Última página