Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
2 Tessalonicenses 1:1 Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus:    
2 Tessalonicenses 1:2 Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!    
2 Tessalonicenses 1:3 Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmåde, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle,    
2 Tessalonicenses 1:4 så at vi selv rose os af eder i Guds Menigheder for eders Udholdenhed og Tro under alle eders Forfølgelser og de Trængsler, som I udstå,    
2 Tessalonicenses 1:5 et Bevis på Guds retfærdige Dom, for at I kunne agtes værdige til Guds Rige, for hvilket I også lide;"    
2 Tessalonicenses 1:6 hvis ellers det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel til Gengæld, som trænge eder,    
2 Tessalonicenses 1:7 og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Åbenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,    
2 Tessalonicenses 1:8 med Lueild, når han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,    
2 Tessalonicenses 1:9 de, som jo skulle lide Straf, evig Undergang bort fra Herrens Ansigt og fra hans Vældes Herlighed.    
2 Tessalonicenses 1:10 når han kommer for på hin Dag at herliggøres i sine hellige og beundres i alle dem, som have troet; thi troet blev vort Vidnesbyrd til eder."    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 ]    Última página