Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Český: Česká Bible BKR
 
Filipenses 2:1 Protož jest-li jaké potěšení v Kristu, jest-li které utěšení lásky, jest-li která společnost Ducha svatého, jsou-li která milosrdenství a slitování,    
Filipenses 2:2 Naplňte radost mou v tom, abyste jednostejného smyslu byli, jednostejnou lásku majíce, jednodušní jsouce, jednostejně smýšlejíce,    
Filipenses 2:3 Nic nečiňte skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoře jedni druhé za důstojnější sebe majíce.    
Filipenses 2:4 Nehledejte jeden každý svých věcí, ale každý také toho, což jest jiných.    
Filipenses 2:5 Budiž tedy tatáž mysl při vás, jakáž byla při Kristu Ježíši,    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página