Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Filipenses 2:1 If there be therefore<Dic> any<Dic> consolation<Dic> in<Dic> Christ<Dic>, if any<Dic> comfort<Dic> of love<Dic>, if any<Dic> fellowship<Dic> of the Spirit<Dic>, if any<Dic> bowels<Dic> and<Dic> mercies<Dic>,    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Filipenses 2:1 Kaya nga kung mayroong anomang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anomang kaaliwan ng pagibig, kung mayroong anomang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anomang mahinahong awa at habag,    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Filipenses 2:2 Fulfil ye<Dic> my<Dic> joy<Dic>, that<Dic> ye be likeminded<Dic><Dic>, having<Dic> the same<Dic> love<Dic>, being of one accord<Dic>, of one<Dic> mind<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Filipenses 2:2 Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pagiisip, mangagtaglay ng isa ring pagibig, na mangagkaisa ng akala, at isa lamang pagiisip;    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Filipenses 2:3 " Let nothing<Dic> be done through<Dic> strife<Dic> or<Dic> vainglory<Dic>; but<Dic> in lowliness of mind<Dic> let<Dic> each<Dic> esteem<Dic> other<Dic> better than<Dic> themselves<Dic>."    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Filipenses 2:3 Na huwag ninyong gawin ang anoman sa pamamagitan ng pagkakampikampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pagiisip, na ipalagay ng bawa't isa ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili;    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Filipenses 2:4 Look<Dic> not<Dic> every man<Dic> on his own things<Dic>, but<Dic> every man<Dic> also<Dic> on the things<Dic> of others<Dic>.    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Filipenses 2:4 Huwag tingnan ng bawa't isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawa't isa naman ay sa iba't iba.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Filipenses 2:5 <Dic> Let<Dic> this<Dic> mind be<Dic> in<Dic> you<Dic>, which<Dic> was also<Dic> in<Dic> Christ<Dic> Jesus<Dic>:    

   Versão: Filipino: Tagalog - Ang Dating Biblia (1905)
 
Filipenses 2:5 Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito'y na kay Cristo Jesus din naman:    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página