Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Shqiptar: Bibla Shqiptare
 
Filipenses 2:1 atëherë e bëni të plotë gëzimin tim, duke pasur të njejtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme.    
Filipenses 2:2 Mos bëni asgjë për rivalitet as për mendjemadhësi, por me përulësi, secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten.    
Filipenses 2:3 Mos mendojë secili për interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve.    
Filipenses 2:4 Kini në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezu Krishtin,    
Filipenses 2:5 i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë,    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página