Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 16:9 "And<Dic> a vision<Dic> appeared<Dic> to Paul<Dic> in<Dic> the night<Dic>; There stood<Dic><Dic> a man<Dic><Dic> of Macedonia<Dic>, and prayed<Dic> him<Dic>,<Dic> saying<Dic>, Come over<Dic> into<Dic> Macedonia<Dic>, and help<Dic> us<Dic>."    

   Versão: Română: Cornilescu
 
Atos 16:9 Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia sta în picioare şi i -a făcut următoarea rugăminte: ,,Treci în Macedonia, şi ajută-ne!``    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 16:10 And<Dic> after<Dic> he had seen<Dic> the vision<Dic>, immediately<Dic> we endeavoured<Dic> to go<Dic> into<Dic> Macedonia<Dic>, assuredly gathering<Dic> that<Dic> the Lord<Dic> had called<Dic> us<Dic> for to preach the gospel<Dic> unto them<Dic>.    

   Versão: Română: Cornilescu
 
Atos 16:10 După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 16:11 "Therefore<Dic> loosing<Dic> from<Dic> Troas<Dic>, we came with a straight course<Dic> to<Dic> Samothracia<Dic>, and<Dic> the next<Dic> day to<Dic> Neapolis<Dic>;"    

   Versão: Română: Cornilescu
 
Atos 16:11 Dupăce am pornit din Troa, am mers cu corabia drept la Samotracia, şi a doua zi ne-am oprit la Neapolis.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 16:12 And<Dic> from thence<Dic> to<Dic> Philippi<Dic>, which<Dic> is<Dic> the chief<Dic> city<Dic> of that part<Dic> of Macedonia<Dic>, and a colony<Dic>: and<Dic> we were<Dic> in<Dic> that<Dic> city<Dic> abiding<Dic> certain<Dic> days<Dic>. "the chief: or, the first; "    

   Versão: Română: Cornilescu
 
Atos 16:12 De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea dintîi cetate dintr'un ţinut al Macedoniei, şi o colonie romană. În cetatea aceasta am stat cîteva zile.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Atos 16:13 "And<Dic> on the sabbath<Dic><Dic> we went<Dic> out of<Dic> the city<Dic> by<Dic> a river side<Dic>, where<Dic> prayer<Dic> was wont<Dic> to be made<Dic>; and<Dic> we sat down<Dic>, and spake<Dic> unto the women<Dic> which resorted<Dic> thither ." "sabbath: Gr. sabbath day; "    

   Versão: Română: Cornilescu
 
Atos 16:13 În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lîngă un rîu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 ]    Última página