Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:1 The burden<Dic> which Habakkuk<Dic> the prophet<Dic> did see<Dic>.    

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Habacuque 1:1 Det Udsagn, Profeten Habakkuk skuede.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:2 O LORD<Dic>, how long shall I cry<Dic>, and thou wilt not hear<Dic>! even cry out<Dic> unto thee of violence<Dic>, and thou wilt not save<Dic>!    

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Habacuque 1:2 Hvor længe skal jeg klage, HERRE, uden du hører, skrige til dig over Vold, uden du frelser?    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:3 Why dost thou shew<Dic> me iniquity<Dic>, and cause me to behold<Dic> grievance<Dic>? for spoiling<Dic> and violence<Dic> are before me: and there are that raise up<Dic> strife<Dic> and contention<Dic>.    

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Habacuque 1:3 Hvi lader du mig skue Uret, være Vidne til Kvide? Ødelæggelse og Vold har jeg for Øje, der opstod Kiv, og Strid kom op.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:4 "Therefore the law<Dic> is slacked<Dic>, and judgment<Dic> doth never<Dic> go forth<Dic>: for the wicked<Dic> doth compass<Dic> about the righteous<Dic>; therefore wrong<Dic> judgment<Dic> proceedeth<Dic>." "wrong: or, wrested; "    

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Habacuque 1:4 Derfor ligger Loven lammet, og Ret kommer aldrig frem. Thi når gudløse trænger retfærdige, fremkommer krøget Ret.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:5 Behold<Dic> ye among the heathen<Dic>, and regard<Dic>, and wonder<Dic> marvellously<Dic>: for I will work<Dic> a work<Dic> in your days<Dic>, which ye will not believe<Dic>, though it be told<Dic> you .    

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Habacuque 1:5 Se eder om blandt Folkene til Skræk og Rædsel for eder! Thi en Gerning gør han i eders Dage, som I ej vilde tro, om det fortaltes.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 ]    Última página