Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:11 Then shall his mind<Dic> change<Dic>, and he shall pass over<Dic>, and offend<Dic>, imputing this<Dic> his power<Dic> unto his god<Dic>.    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:11 Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder--maar word skuldig, hy wie se krag sy god is.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:12 " Art thou not from everlasting<Dic>, O LORD<Dic> my God<Dic>, mine Holy One<Dic>? we shall not die<Dic>. O LORD<Dic>, thou hast ordained<Dic> them for judgment<Dic>; and, O mighty God<Dic>, thou hast established<Dic> them for correction<Dic>." "mighty...: Heb. rock; established: Heb. founded; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:12 Is U dan nie uit die voortyd nie, o HERE, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. HERE, tot 'n strafoordeel het U hom bestel en, o Rots, tot 'n tugroede het U hom bestem!    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:13 Thou art of purer<Dic> eyes<Dic> than to behold<Dic> evil<Dic>, and canst<Dic> not look<Dic> on iniquity<Dic>: wherefore lookest<Dic> thou upon them that deal treacherously<Dic>, and holdest thy tongue<Dic> when the wicked<Dic> devoureth<Dic> the man that is more righteous<Dic> than he? "iniquity: or, grievance; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:13 U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie--waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:14 And makest<Dic> men<Dic> as the fishes<Dic> of the sea<Dic>, as the creeping things<Dic>, that have no ruler<Dic> over them? "creeping: or, moving; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:14 So maak U dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:15 They take up<Dic> all of them with the angle<Dic>, they catch<Dic> them in their net<Dic>, and gather<Dic> them in their drag<Dic>: therefore they rejoice<Dic> and are glad<Dic>. "drag: or, flue net; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:15 Hy trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën; daarom is hy vrolik en juig.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 ]    Última página