Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:6 For, lo, I raise up<Dic> the Chaldeans<Dic>, that bitter<Dic> and hasty<Dic> nation<Dic>, which shall march<Dic> through the breadth<Dic> of the land<Dic>, to possess<Dic> the dwellingplaces<Dic> that are not theirs. "breadth: Heb. breadths; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:6 Want kyk, Ek gaan die Chaldeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde, om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:7 They are terrible<Dic> and dreadful<Dic>: their judgment<Dic> and their dignity<Dic> shall proceed<Dic> of themselves. "their judgment...: or, from them shall proceed the judgment of these, and the captivity of these; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:7 Verskriklik en gedug is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:8 "Their horses<Dic> also are swifter<Dic> than the leopards<Dic>, and are more fierce<Dic> than the evening<Dic> wolves<Dic>: and their horsemen<Dic> shall spread<Dic> themselves, and their horsemen<Dic> shall come<Dic> from far<Dic>; they shall fly<Dic> as the eagle<Dic> that hasteth<Dic> to eat<Dic>." "fierce: Heb. sharp; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:8 En vinniger as luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe; en op 'n galop kom sy ruiters, ja, sy ruiters! Van ver kom hulle aangevlieg net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet!    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:9 They shall come<Dic> all for violence<Dic>: their faces<Dic> shall sup up<Dic> as the east wind<Dic>, and they shall gather<Dic> the captivity<Dic> as the sand<Dic>. "their...: or, the supping up of their faces, etc: or, their faces shall look (Heb. the opposition of their faces) toward the east; "    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:9 Hulle kom almal om geweld te pleeg; die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand.    

   Versão: English: King James Version with Strongs
 
Habacuque 1:10 "And they shall scoff<Dic> at the kings<Dic>, and the princes<Dic> shall be a scorn<Dic> unto them: they shall deride<Dic> every strong hold<Dic>; for they shall heap<Dic> dust<Dic>, and take<Dic> it."    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:10 Ook dryf hy die spot met konings, en vorste is vir hom 'n belagging; hy lag om elke vesting; hy hoop grond daarteen op en neem dit in.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 ]    Última página