Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
אז חלף רוח ויעבר ואשׂם זו כחו לאלהו   Habacuque 1:11

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:11 'âz châlaph ruach vayya`abhorve'âshêm zu khocho lê'loho    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:11 Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder--maar word skuldig, hy wie se krag sy god is.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
הלוא אתה מקדם יהוה אלהי קדשׂי לא נמות יהוה למשׂפט שׁמתו וצור להוכיח יסדתו   Habacuque 1:12

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:12 halo' 'attâh miqqedhem Adonay'elohay qedhoshiy lo' nâmuth Adonay lemishpâth samto vetsurlehokhiyach yesadhto    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:12 Is U dan nie uit die voortyd nie, o HERE, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. HERE, tot 'n strafoordeel het U hom bestel en, o Rots, tot 'n tugroede het U hom bestem!    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
טהור עינים מראות רע והביט אל עמל לא תוכל למה תביט בוגדים תחרישׂ בבלע רשׂע צדיק ממנו   Habacuque 1:13

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:13 thehor `êynayim mêre'oth râ` vehabbiyth 'el-`âmâl.lo' thukhâl lâmmâh thabbiyth boghedhiym tachariysh bebhalla` râshâ` tsaddiyqmimmennu    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:13 U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie--waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ותעשׁה אדם כדגי הים כרמשׁ לא משׂל בו   Habacuque 1:14


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 ]    Última página