Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:4 `al-kên tâphugh torâh velo'-yêtsê' lânetsachmishpâth kiy râshâ` makhtiyr 'eth-hatsaddiyq `al-kên yêtsê' mishpâthme`uqqâl    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:4 Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer te voorskyn nie; want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
ראו בגוים והביטו והתמהו תמהו כי פעל פעל בימיכם לא תאמינו כי יספר   Habacuque 1:5

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:5 re'u bhaggoyim vehabbiythu vehittammehu temâhu kiy-pho`al po`êl biymêykhem lo' tha'amiynu kiy yesuppâr    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:5 Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
כי הנני מקים את הכשׁדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשׂת משׂכנות לא לו   Habacuque 1:6

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:6 kiy-hineniymêqiym 'eth-hakkasdiym haggoy hammar vehannimhâr haholêkhlemerchabhêy-'erets lâresheth mishkânoth lo'-lo    

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:6 Want kyk, Ek gaan die Chaldeërs opwek, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde, om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie.    

   Versão: מקורי: Hebraico Stuttgartensia s/vogais (OT) / Grego Textus Receptus (NT)
 
אים ונורא הוא ממנו משׂפטו ושׁאתו יצא   Habacuque 1:7

   Versão: מקורי: Hebraico (OT) e Grego (NT) - Transliterado
 
Habacuque 1:7 'âyom venorâ' hu'mimmennu mishpâtho use'êtho yêtsê'    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 ]    Última página