Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Habacuque 1:11 Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder--maar word skuldig, hy wie se krag sy god is.    
Habacuque 1:12 Is U dan nie uit die voortyd nie, o HERE, my God, my Heilige? Ons sal nie sterwe nie. HERE, tot 'n strafoordeel het U hom bestel en, o Rots, tot 'n tugroede het U hom bestem!    
Habacuque 1:13 U, wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie--waarom aanskou U die trouelose, swyg U wanneer die goddelose dié verslind wat regverdiger is as hy?    
Habacuque 1:14 So maak U dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie.    
Habacuque 1:15 Hy trek hulle almal op met die hoek, sleep hulle in sy net en vergader hulle in sy seën; daarom is hy vrolik en juig.    
Habacuque 1:16 Daarom offer hy aan sy net en laat rook opgaan vir sy seën; want deur hulle is sy aandeel vet en sy spys weelderig.    
Habacuque 1:17 Sal hy daarom sy net uitskud en gedurigdeur nasies doodmaak sonder verskoning?    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 ]    Última página