Bíblia On Line - Informação bíblica de confiança
Bíblia OnLine
Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
Deuteronômio 8:2 Och du skall komma ihåg allt vad som har skett på den väg HERREN, din Gud, nu i fyrtio åt har låtit dig vandra i öknen, för att tukta dig och pröva dig, så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta: om du ville hålla hans bud eller icke.    
Deuteronômio 8:3 Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut icke visste av, och som icke heller dina fäder visste av; på det att han skulle lära dig förstå att människan lever icke allenast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av HERRENS mun.    
Deuteronômio 8:4 Dina kläder blevo icke utslitna på dig, och din fot svullnade icke under dessa fyrtio år.    
Deuteronômio 8:5 Så skall du då förstå i ditt hjärta att HERREN, din Gud, fostrar dig, såsom en man fostrar sin son;    
Deuteronômio 8:6 och du skall hålla HERRENS, din Guds, bud, så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom.    


Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 ]    Última página