Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Română: Cornilescu
 
Gênesis 1:11Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să dea pămîntul verdeaţă, iarbă cu sămînţă, pomi roditori, cari să facă rod după soiul lor şi cari să aibă în ei sămînţa lor pe pămînt.`` Şi aşa a fost.    
Gênesis 1:12Pămîntul a dat verdeaţă, iarbă cu sămînţă după soiul ei, şi pomi cari fac rod şi cari îşi au sămînţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.    
Gênesis 1:13Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.    
Gênesis 1:14Dumnezeu a zis: ,,Să fie nişte luminători în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne cari să arate vremile, zilele şi anii;    
Gênesis 1:15şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul.`` Şi aşa a fost.    
Gênesis 1:16Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpînească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să stăpînească noaptea; a făcut şi stelele.    
Gênesis 1:17Dumnezeu i -a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pămîntul,    
Gênesis 1:18să stăpînească ziua şi noaptea, şi să despartă lumina de întunerec. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.    
Gênesis 1:19Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.    
Gênesis 1:20Dumnezeu a zis: ,,Să mişune apele de vieţuitoare, şi să sboare păsări deasupra pămîntului pe întinderea cerului.``    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]    Última página