Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Český: Česká Bible BKR
 
Gênesis 2:10(A řeka vycházela z Eden, k svlažování ráje, a odtud dělila se, a byla ve čtyři hlavní řeky.    
Gênesis 2:11Jméno jedné Píson, ta obchází všecku zemi Hevilah, kdež jest zlato.    
Gênesis 2:12A zlato země té jest výborné; tam jest i bdelium, a kámen onychin.    
Gênesis 2:13Jméno pak druhé řeky Gihon, ta obchází všecku zemi Chus.    
Gênesis 2:14A jméno řeky třetí Hiddekel, kteráž teče k východní straně Assyrské země. A řeka čtvrtá jest Eufrates).    
Gênesis 2:15Pojav tedy Hospodin Bůh člověka, postavil jej v ráji v zemi Eden, aby jej dělal a ostříhal ho.    
Gênesis 2:16I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;    
Gênesis 2:17Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.    
Gênesis 2:18Řekl byl také Hospodin Bůh: Není dobré člověku býti samotnému; učiním jemu pomoc, kteráž by při něm byla.    
Gênesis 2:19(Nebo když byl učinil Hospodin Bůh z země všelikou zvěř polní, i všecko ptactvo nebeské, přivedl je k Adamovi, aby pohleděl na ně, jaké by jméno kterému dáti měl; a jak by koli nazval Adam kterou duši živou, tak aby jmenována byla.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]    Última página