Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Český: Česká Bible BKR
 
Gênesis 1:11Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak.    
Gênesis 1:12Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré.    
Gênesis 1:13I byl večer a bylo jitro, den třetí.    
Gênesis 1:14Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let.    
Gênesis 1:15A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak.    
Gênesis 1:16I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.    
Gênesis 1:17A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;    
Gênesis 1:18A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.    
Gênesis 1:19I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.    
Gênesis 1:20Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]    Última página