Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Norsk: Det Norsk Bibelselskap (1930)
 
Gênesis 4:11Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd!    
Gênesis 4:12Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grøde; omflakkende og hjemløs skal du være på jorden.    
Gênesis 4:13Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den.    
Gênesis 4:14Se, du har idag drevet mig ut av landet, og jeg må skjule mig for ditt åsyn; og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå så at hver den som finner mig, slår mig ihjel.    
Gênesis 4:15Men Herren sa til ham: Nei! for slår nogen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn. Og Herren gav Kain et merke, forat ikke nogen som møtte ham, skulde slå ham ihjel.    
Gênesis 4:16Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte sig i landet Nod*, østenfor Eden. / {* d.e. landflyktighet.}    
Gênesis 4:17Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte Hanok; og han tok sig for å bygge en by og kalte byen Hanok efter sin sønn.    
Gênesis 4:18Og Hanok fikk sønnen Irad, og Irad blev far til Mehujael, og Mehujael blev far til Metusael, og Metusael blev far til Lamek.    
Gênesis 4:19Og Lamek tok sig to hustruer; den ene hette Ada, og den andre hette Silla.    
Gênesis 4:20Og Ada fødte Jabal; han blev stamfar til dem som bor i telt og holder buskap.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página