Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Norsk: Det Norsk Bibelselskap (1930)
 
Gênesis 4:21Og hans bror hette Jubal; han blev stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløite.    
Gênesis 4:22Og Silla fødte Tubalkain; han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern; og Tubalkains søster var Na'ama.    
Gênesis 4:23Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør mine ord, Lameks hustruer, merk min tale! En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, og en gutt for hver skramme jeg får;    
Gênesis 4:24for hevnes Kain syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og sytti ganger.    
Gênesis 4:25Og Adam holdt sig atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Set*; for [sa hun] Gud har satt mig en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel. / {* d.e. satt i en annens sted.}    
Gênesis 4:26Og Set fikk en sønn og kalte ham Enos. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn.    
Gênesis 5:1Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.    
Gênesis 5:2Til mann og kvinne skapte han dem; og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de blev skapt.    
Gênesis 5:3Da Adam var hundre og tretti år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, efter sitt billede; og han kalte ham Set.    
Gênesis 5:4Og efterat Adam hadde fått Set, levde han ennu åtte hundre år og fikk sønner og døtre.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]    Última página