Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versăo: Magyar: Karoli
 
Gęnesis 4:11Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedből.    
Gęnesis 4:12Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.    
Gęnesis 4:13Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.    
Gęnesis 4:14Ímé elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet."    
Gęnesis 4:15És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöléndi Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki rátalál.    
Gęnesis 4:16És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földén, Édentől keletre.    
Gęnesis 4:17És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szűlé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.    
Gęnesis 4:18És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt: Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.    
Gęnesis 4:19Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Czilla.    
Gęnesis 4:20És szűlé Háda Jábált. Ez volt atyjok a sátorban-lakóknak, és a barompásztoroknak.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página