Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
Gênesis 2:10Och från Eden gick en flod ut, som vattnade lustgården; sedan delade den sig i fyra grenar.    
Gênesis 2:11Den första heter Pison; det är den som flyter omkring hela landet Havila, där guld finnes,    
Gênesis 2:12och det landets guld är gott; där finnes ock bdelliumharts och onyxsten.    
Gênesis 2:13Den andra floden heter Gihon; det är den som flyter omkring hela landet Kus.    
Gênesis 2:14Den tredje floden heter Hiddekel; det är den som har sitt lopp öster om Assyrien. Den fjärde floden är Frat.    
Gênesis 2:15Så tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.    
Gênesis 2:16Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta,    
Gênesis 2:17men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö.»    
Gênesis 2:18Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.»    
Gênesis 2:19Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]    Última página