Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
Apocalipse 22:14Saliga äro de som två sina kläder för att få rätt att äta av livets träd och att gå in i staden genom dess portar.    
Apocalipse 22:15Men de som äro hundar och trollkarlar och otuktiga och dråpare och avgudadyrkare och alla som älska och göra lögn, de måste alla stanna därutanför.»    
Apocalipse 22:16Jag, Jesus, har sänt min ängel för att i församlingarna vittna om detta för eder. Jag är telningen från Davids rot och kommen av hans släkt, jag är den klara morgonstjärnan.    
Apocalipse 22:17Och Anden och bruden säga: »Kom.» Och den som hör det, han säge »Kom.» Och den som törstar, han komme; ja den som vill, han tage livets vatten för intet.    
Apocalipse 22:18För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok betygar jag detta: »Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor om vilka är skrivet i denna bok.    
Apocalipse 22:19Och om någon tager bort något från de ord som stå i denna profetias bok, så skall Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, om vilka är skrivet i denna bok.»    
Apocalipse 22:20Han som betygar detta säger: »Ja, jag kommer snart.» Amen. Kom Herre Jesus!    
Apocalipse 22:21Herren Jesu nåd vare med alla.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 ]    Última página