Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Svenska: ett svenskt Bibeln (1917)
 
Gênesis 1:11Och Gud sade: »Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden.» Och det skedde så;    
Gênesis 1:12jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.    
Gênesis 1:13Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.    
Gênesis 1:14Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,    
Gênesis 1:15och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så;    
Gênesis 1:16Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.    
Gênesis 1:17Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden,    
Gênesis 1:18och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.    
Gênesis 1:19Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.    
Gênesis 1:20Och Gud sade: »Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar över jorden under himmelens fäste.»    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]    Última página