Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Gênesis 4:11Derfor skal du nu være bandlyst fra Agerjorden, som åbnede sig og tog din Broders Blod af din Hånd!    
Gênesis 4:12Når du dyrker Agerjorden, skal den ikke mere skænke dig sin Kraft du skal flakke hjemløs om på Jorden!"    
Gênesis 4:13Men Kain sagde til HERREN: "Min Straf er ikke til at bære;"    
Gênesis 4:14når du nu jager mig bort fra Agerjorden, og jeg må skjule mig for dit Åsyn og flakke hjemløs om på Jorden, så kan jo enhver, der møder mig, slå mig ihjel!"    
Gênesis 4:15Da svarede HERREN: "Hvis Kain bliver slået ihjel, skal han hævnes;syvfold!" Og HERREN satte et Tegn på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulde slå ham ihjel."    
Gênesis 4:16Så drog Kain bort fra HERRENs Åsyn og slog sig ned i Landet Nod østen for Eden.    
Gênesis 4:17Kain kendte sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte Hanok. Han grundede en By og gav den sin;Søn Hanoks Navn."    
Gênesis 4:18Hanok fik en Søn Irad; Irad avlede Mehujael; Mehujael avlede Mehujael; og Metusjael avlede Lemek"    
Gênesis 4:19Lemek tog sig to Hustruer; den ene hed Ada, den anden Zilla."    
Gênesis 4:20Ada fødte Jabal; han blev Stamfader til dem, der bor i Telte og holder Kvæg;"    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página