Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Danske: Dansk Bibel
 
Gênesis 4:21hans Broder hed Jubal; han blev Stamfader til alle dem, der spiller på Harpe og Fløjte."    
Gênesis 4:22Også Zilla fik en Søn, Tubal-Kajin; han blev Stamfader til alle dem, der smeder Kobber og Jern. Tubal-Kajins Søster var Na'ama."    
Gênesis 4:23Og Lemelk sagde til sine Hustruer: "Ada og Zilla, hør min Røst, Lemeks Hustruer, lyt til mit Ord: En Mand har jeg dræbt for et Sår, en Dreng for en Skramme!"    
Gênesis 4:24Blev Kain hævnet syvfold, så hævnes Lemek syv og halvfjerdsindstyve Gange!"    
Gênesis 4:25Adam kendte på ny sin Hustru, og hun fødte en Søn, som hun gav Navnet Set; "thi," sagde hun, "Gud har sat mig andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain slog ham ihjel!"    
Gênesis 4:26Set fik også en Søn, som han kaldte Enosj; på den Tid begyndte man at påkalde HERRENs Navn."    
Gênesis 5:1Dette er Adams Slægtebog. Dengang Gud skabte Mennesket, gjorde han det i Guds Billede;"    
Gênesis 5:2som Mand og Kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem Navnet "Menneske", da de blev skabt."    
Gênesis 5:3Da Adam havde levet i 130 År, avlede han en Søn, som var ham lig og i hans Billede, og han kaldte ham Set;"    
Gênesis 5:4og efter at Adam havde avlet Set, levede han 800 År og avlede Sønner og Døtre;"    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]    Última página