Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Afrikaanse: Xhosa
 
Apocalipse 22:20Uthi lowo uzingqinayo ezi zinto, Ewe, ndiyeza kamsinya. Amen. Ewe, yiza, Nkosi Yesu.    
Apocalipse 22:21Ubabalo lweNkosi yethu uYesu Kristu malube nani nonke. Amen.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 ]    Última página