Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Gênesis 2:20So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.    
Gênesis 2:21Toe het die HERE God 'n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.    
Gênesis 2:22En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens.    
Gênesis 2:23Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.    
Gênesis 2:24Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.    
Gênesis 2:25En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.    
Gênesis 3:1Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?    
Gênesis 3:2En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,    
Gênesis 3:3maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.    
Gênesis 3:4Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]    Última página