Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Afrikaanse: Afrikaans (1953)
 
Gênesis 2:10En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.    
Gênesis 2:11Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila loop waar die goud is.    
Gênesis 2:12En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen.    
Gênesis 2:13En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop.    
Gênesis 2:14En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Frat.    
Gênesis 2:15Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.    
Gênesis 2:16En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,    
Gênesis 2:17maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.    
Gênesis 2:18Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas.    
Gênesis 2:19En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]    Última página