Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: Việt: Vietnamese (1934)
 
Apocalipse 22:20Ðấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Ðức Chúa Jêsus, xin hãy đến!    
Apocalipse 22:21Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus ở với mọi người!    

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 ]    Última página