Bíblia OnLine

Nova Pesquisa         Todo o Livro         Todo o Capítulo

   Versão: עברית מודרנית :עברית
 
ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך׃  Gênesis 4:11
כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ׃  Gênesis 4:12
ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשא׃  Gênesis 4:13
הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני׃  Gênesis 4:14
ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו׃  Gênesis 4:15
ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן׃  Gênesis 4:16
וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך׃  Gênesis 4:17
ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך׃  Gênesis 4:18
ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה׃  Gênesis 4:19
ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה׃  Gênesis 4:20

   
Veja também: CvvNetPágina anterior    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]    Última página